Voorwaarden


Op al onze offertes, mededelingen, aanvaarding van opdrachten en overeenkomsten zijn altijd de voorwaarden zoals vastgelegd in de R.V.O.I. 1998, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage van toepassing.

©  Bouwkundig Adviesburo Schagen b.v. alle rechten voorbehouden, alsmede typefouten.