3D inmeten van bestaande situaties


Wij komen het steeds vaker tegen; aansluiten op een bestaande situatie of een aanpassing in een bestaand gebouw. Veel gebouwen worden aangepast en krijgen een nieuwe functionaliteit. Voorheen gingen we dan met meetlint en digitale afstandmeter naar de bouwplaats om zoveel mogelijk punten in te meten. Op ladders en krukjes stond je in onmogelijke hoeken te hannesen om de juiste punten te kunnen inmeten…. niet  ideaal. Voor de medewerkers van SASbv is dat nu verleden tijd met de aanschaf van geavanceerde apparatuur voor het 3D inmeten van de bestaande situaties.

Nieuw staal in bestaande situatie - Blokker Hoorn
Nieuwe stalenbalk door het dak van bestaande kantoor KBK bouw BV.
Staalconstructie tegen bestaand gebouw

3D inmeten

Voor het inmeten hebben we een Leica Disto S910 aangeschaft. Dit is een geavanceerd stukje techniek dat punten meet vanaf een vaste locatie. Door bepaling van de X,Y,Z coördinaten van beide punten wordt de afstand tussen de punten berekent. Het apparaat maakt ook een foto van een gemeten punt en koppelt deze aan de coördinaten. Dit is extreem handig om overzicht te krijgen van de gemeten punten als je weer achter je bureau zit en de meetgegevens moet verwerken in je 3D model.

Hoe werkt het 3D inmeten

Voordat er begonnen wordt met inmeten is het verstandig om eerst een plan te maken wat er ingemeten moet worden. Het is dus zaak dat de constructie en de onderdelen die daarmee te maken hebben bestudeerd worden. Tevens moet je in acht nemen hoe er gemonteerd gaat worden. Soms kan het handig zijn om eerst een model in Tekla op te zetten en dan de benodigde intemeten maten op tekening aan te geven. Dit is dan de basis en het plan voor op de bouwplaats.

Het is belangrijk om een vast basispunt te kiezen waar de constructie aan gerelateerd kan worden. Dit kan een bepaalde wand zijn of een funderingsbalk. De Leica Disto S910 wordt op het statief geplaatst en op het eerste basispunt gericht om dit punt vast te leggen. Het mooie van de Leica Disto is dat het apparaat naast de afstandbepaling ook een foto maakt van het punt. Vervolgens kunnen de overige punten gemeten worden in relatie tot het eerste referentiepunt. Alle punten kunnen via een DXF bestand in het Tekla 3D model binnengehaald worden. De foto’s die de door de Disto gemaakt zijn, verwijzen naar het gemeten punt (P1, P2 etc..) en geven zo een goed naslagwerk van de bestaande situatie in het werk.

Verwerken van de inmeet gegevens

Als alle punten bepaald zijn, kan het staal ingetekend en aangesloten worden in Tekla. Met behulp van het DXF bestand hebben we een nauwkeurig beeld gecreëerd van de bestaande situatie en kan er met een zekere nauwkeurigheid gewerkt worden, het is wel belangrijk dat er stelruimte en enige flexibiliteit in de aansluitingen blijft zitten. Als we bij SASbv detailberekeningen maken voor aansluitingen op bestaande constructies houden we hier ook rekening mee. Hoe nauwkeurig de inmeting ook is je kunt niet alle oneffenheden en eventuele scheefstanden meten. Als alles gedetailleerd en gecontroleerd is door de opdrachtgevers worden de werkplaatstekeningen en machinesturingsbestanden gemaakt en kan de klant van SASbv het staal fabriceren en monteren.

3D Inmeten van bestaande situaties

Van ontwerp tot productietekening

Wij beheersen het proces van engineering tot en met de staalconstructie-productieaansturing. U kunt altijd gebruik maken van de kennis van onze constructeurs, bouwkundige ingenieurs en 3D staalconstructietekenaars. Verder delen wij onze kennis en expertise graag met u om de bestpassende oplossing te kunnen bieden en doorlooptijden te verkorten.

3D Tekening van nieuw staal in bestaande situatie

Interesse?

Wilt u ook graag gebruikmaken van onze 3D metingen voor uw bestaande situaties? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.