Oplaadpunt elektrische voertuigen DWG


Bij SASbv hebben we de laatste tijd weer een aantal gebouwen bouwkundig uitgewerkt. Bij het uitwerken van de parkeergelegenheid is het noodzakelijk dat er elektrische oplaadpunten meegenomen worden voor voertuigen. Na een zoektocht op internet bleek het nog knap lastig om een DWG bestand te vinden van een oplaadpunt. 

Download hier het oplaadpunt elektrische voertuigen DWG bestand.

Oplaadpunt elektrische voertuigen DWG voorbeeld

Het bouwbesluit meld het volgende over de oplaadpunten voor elektrische voertuigen:

Afdeling 5.4. Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, nieuwbouw en bestaande bouw
Artikel 5.14. Aansturingsartikel
1.
Een bouwwerk heeft voldoende laadinfrastructuur ten behoeve van elektrische voertuigen.
2.
Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.
Artikel 5.15. Oplaadpunten en leidingdoorvoeren
• Naar aansturingsartikel
1.
Een te bouwen woongebouw met een parkeergelegenheid in het gebouw of buiten het gebouw op hetzelfde perceel, met meer dan tien parkeervakken, heeft leidingdoorvoeren voor oplaadpunten voor ieder parkeervak.
2.
Een te bouwen gebouw, anders dan een woongebouw, met een parkeergelegenheid met meer dan tien parkeervakken in het gebouw of buiten het gebouw op hetzelfde perceel heeft ten minste een oplaadpunt en leidingdoorvoeren voor oplaadpunten voor ten minste een op de vijf parkeervakken.
3.
Een bestaand gebouw, anders dan een woongebouw, met een parkeergelegenheid met meer dan 20 parkeervakken in het gebouw of buiten het gebouw op hetzelfde perceel heeft met ingang van 1 januari 2025 tenminste een oplaadpunt.
Artikel 5.16. Verbouw
• Naar aansturingsartikel
1.
Bij ingrijpende renovatie als bedoeld in artikel 2 van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen zijn de voorschriften van artikel 5.15, eerste en tweede lid, van overeenkomstige toepassing:

  1. a.

in geval van een parkeergelegenheid in een gebouw, als de renovatie betrekking heeft op de parkeergelegenheid of de elektrische infrastructuur van het gebouw; of

  1. b.

in geval van een parkeergelegenheid gelegen buiten het gebouw op hetzelfde perceel, als de renovatie betrekking heeft op de parkeergele-genheid of de elektrische infrastructuur van de parkeergelegenheid.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing als de kosten voor het aanleggen van de oplaadpunten en de leidingdoorvoeren meer dan 7% bedragen van de kosten van de ingrijpende renovatie.

Lees hier het bouwbesluit artikel over de oplaadpunten op de website van de Rijksoverheid.