Samen spelen samen delen in de bouwkolom


Voor Joosten Staalbouw hebben wij het werk Holy Residence te Vlaardingen uit gewerkt. Dit is een project wat gebouwd wordt door Boelen & Van Eesteren. Dit project is een mooi voorbeeld van het “samen spelen samen delen in de bouwkolom” principe.

Holy Residence is een 100% BIM (Building Information Model) project en alle communicatie verloopt via een online documentbeheer platvorm (Docstream) en de informatie wordt gedeeld via IFC (Industry Foundation Classes) modellen en BCF (BIM Collaboration Format) controle modellen. Dit is een mooie manier van werken maar het roept ook direct een andere benadering op en een fundamentele verandering in de informatie stroom.

Verandering in de informatiestroom

Bij traditioneel georganiseerde projecten wordt de informatie aangeleverd en ontbrekende stukken worden opgevraagd bij de opdrachtgever. In een 100% BIM project haalt SASbv de juiste informatie uit de online database. Het grote voordeel is dat altijd gewerkt wordt met de actuele stukken.

SASbv moet wel pro-actief de gegevens verzamelen in de database. Meldingen worden door het platvorm verstuurd als er nieuwe bestanden beschikbaar zijn. Belangrijk is de omgang met deze constante stroom van veranderende data. Ga je direct de nieuwe informatie verwerken en controleren of werk je door naar het controle moment?

Bij het starten van het tekenwerk, voor een traditioneel georganiseerd project,  leg je als het waren een nullijn. Hier zijn we vanuit gegaan (hier is het contract op gebaseerd). Het model wordt uitgewerkt en gedetailleerd en ter controle gestuurd. Dan volgen meestal de aanpassingen, opmerkingen en aanvullende gegevens. Aan de hand van de opmerkingen en aanpassingen kan eventueel het meer- of minderwerk gesignaleerd worden.

Hoe gaan we bij SASbv met de veranderende informatiestroom om?

Gaan we bij aanvang van het project vastleggen dat er  met “deze” gegevens gewerkt gaat worden. Nieuwe bestanden, die dagelijks op het online-documentenbeheer-systeem geplaatst worden, op aanwijzing van de opdrachtgever gedownload en geactualiseerd worden. Of niet tussentijds bestanden downloaden en ons tekenwerk daarop aanpassen. Dus de controleronden gebruiken voor het doorgeven van aangepaste gegevens en de opmerkingen van de opdrachtgever.

Dit zijn vragen en standpunten welke in overleg met de klant bekeken moeten worden. Als adviseur zijn wij afhankelijk van de wensen en afspraken die wij met onze klanten maken.

Afstudeer opdracht HBO Studenten

Wij bieden een afstudeer stage aan voor een gemotiveerder HBO student die bovenstaand vraagstuk over de veranderende informatiestroom wil onderzoeken.

Het doel is de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en de best passende oplossing voor SASbv (en zijn opdrachtgevers) te kiezen. SASbv klaar maken om deze verandering te ondergaan en ons klaar te stomen voor de toekomst.

Ben je HBO student en heb je interesse in deze afstudeer opdracht (of een andere vorm van stage) neem dan contact op met Hielke de Jong.

Digitale gecontroleerde gegevensmodellen (BCF)

Naast de bovenstaande manier van informatievoorziening krijgen we ook steeds vaker te maken met digitale gecontroleerde gegevens modellen, de zogenaamde BCF bestanden.

Een BCF bestand is een communicatie formaat. Het is ontwikkeld om de “problemen” te communiceren met de onderlinge deelnemende partijen. Tekla is een van de voortrekkers in deze ontwikkeling en het is als het waren een afspraken-set over hoe de problemen worden uitgewisseld.

De BFC bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Afbeelding
  2. Camerastandpunt
  3. Lijst met objecten uit het BIM model

Op de pagina van het Nationale BIM Handboek is meer informatie te vinden.

In de basis komt het er op neer dat de controlerende partij de verschillende IFC modellen in een totaal BIM model plaatst en de onderlinge objecten met elkaar controleert. Als er problemen optreden dan kan de controleur een opmerking maken van het punt. Er wordt een afbeelding gemaakt met een vast camerapunt en de objecten die het probleem vormen worden gekoppeld. De controleur kan nog een toelichting geven van wat er moet gebeuren. Vervolgens exporteert de controleur alle opmerkingen als een BCF bestand en bied deze aan, aan de personen die het verwerken moeten.

Hulp van Hercuton

Via een van onze projecten zijn wij in contact gekomen met de BIM manager van Hercuton, Daan Arts. omdat de gecontroleerde stukken alleen maar als BFC bestand aangeboden werden. We hebben gevraagd hoe we dit het beste kunnen verwerken en hij kwam met een hele mooie oplossing. De BCF manager plugin in Tekla. De Plugin is beschikbaar in de Tekla Warehouse. De BCF manager is ontwikkeld door BIMcollab en is kosteloos in Tekla te gebruiken.

Daan Arts heeft ons goed geholpen en we hebben de BCF manager al in meerdere projecten kunnen toepassen. Dit is een mooi voorbeeld van het delen van kennis om elkaar verder te helpen. 

Voor het project met Joosten Staalbouw, Holy Residence, wordt de controle ook uitgevoerd met BCF bestanden, de opmerkingen worden via het portaal Docstream in een BCF formaat aangeboden. Het BCF bestand kan dan in ons Tekla model geopend en verwerkt worden. Zo verwerk je stap voor stap de opmerkingen en worden als “solved” gemarkeerd. Zo blijft overzichtelijk wat wel en niet verwerkt is. Het BCF bestand wordt vervolgens weer opgeslagen en kan geopend wanneer nodig. Als de opmerkingen verwerkt zijn bied je het bestand weer aan via Docstream zodat de opdrachtgever jouw opmerkingen en aanpassingen beschikbaar heeft.

Conclusie

Hoe de gegevens ook aangeboden worden het blijft van groot belang om met elkaar te communiceren. We krijgen steeds meer hulpmiddelen tot onze beschikking om het delen van gegevens en informatie te versnellen en te verbeteren, maar het blijven hulpmiddelen. Alle partijen moeten wel scherp blijven en de informatie spiegelen aan de afspraken die zijn gemaakt voor de opdracht. Het is belangrijk om niet alleen informatie maar ook kennis te delen en elkaar te helpen. Samen spelen en samen delen middels BIM maakt dat we problemen eerder en beter signaleren en zo samenwerken aan een beter product.

 

Een reactie plaatsen